Αγγλικά

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας πρωταγωνιστεί στην αγγλική γλώσσα και συνεργάζεται με το διεθνούς φήμης εξεταστικό οργανισμό Anglia ORG. Είμαστε το μόνο επίσημο εξεταστικό κέντρο εξετάσεων αγγλικής γλώσσας στη Σαλαμίνα εξασφαλίζοντας την αναγνώριση και το κύρος από την αγγλική πρεσβεία στη χώρα μας! Οι μαθητές μας από μικρή ηλικία, ακόμη και προνηπιακή, μαθαίνουν σε σωστές βάσεις την αγγλική γλώσσα, πολύτιμο εφόδιο από το δημοτικό και ξεκινούν με σταθερά βήματα την ξενόγλωσση εμπειρία τους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *